Honda Felsefesi

Gerekli Evraklar

Gerçek Kişiler

- Kimlik (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b.)

- İkametgahınızı belirleyici evrak (elektrik, su, doğalgaz vb. Faturalar ya da ikametgah belgesi)

- Gelir belgesi

Tüzel Kişiler

- İmza sirküleri

- Vergi levhası

- Nüfus cüzdanı

- Mali tablolar (bilanço, gelir tablosu)

- Ticaret sicil gazetesi

- Faaliyet belgesi

(*) Gerekli durumlarda, kredilerin daha sağlıklı değerlendirilmesi adına belirtilen evraklara ilave ek dökümanlar talep edilebilir.